Blog o tematyce Prawnej

 

Zapraszamy do kontaktu!

Prawo Cywilne

 

Czy spadkodawca może odwołać swój testament?

Czy spadkodawca może odwołać swój testament? Jeżeli tak to w jakiej formie?
Na tak postawione pytanie w tytule niniejszego artykułu należy odpowiedzieć twierdząco. Spadkodawca ma prawo odwołać sporządzony przez siebie testament. Świadczy o tym treść art. 946 Kodeksu cywilnego. Sporządzony testament może zostać odwołany w całości, jak również w części, tj. określone zapisy.

czytaj dalej

Dziedziczenie na podstawie testamentu

Dziedziczenie w polskim systemie prawnym odbywa się na podstawie testamentu lub ustawy.
W pierwszej kolejności, przed złożeniem wniosku o stwierdzenie nabycia spadku lub sporządzeniem aktem poświadczenia dziedziczenia należy ustalić, czy spadkodawca pozostawił testament czy też nie.

czytaj dalej

Przymusowe leczenie anoreksji – tryb wnioskowany pow. 16 roku życia

Podejmując kontynuację rozważań na temat przymusowego leczenia anoreksji, niniejszy artykuł poświęcony zostanie trybowi wnioskowemu przymusowego leczenia tejże choroby w ww. przedziale wiekowym. Przez osobę powyżej 16 a poniżej 18 roku życia należy rozumieć osobę, która w świetle prawa państwowego nie posiada jeszcze pełnej zdolności do czynności prawnych.

czytaj dalej

Przymusowe leczenie anoreksji – tryb nagły

Przy omawianiu trybu nagłego leczenia przymusowego anoreksji pomocne nam będą przepisy ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2011 r. Nr 231, poz. 1375) (dalej „ustawa”) oraz ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. Nr 43, poz. 296) (dalej „kpc”).

czytaj dalej

Prawo Pracy

 

Wygaśnięcie umowy o pracę

Wygaśnięcie umowy o pracę Jak wskazane zostało w jednym z naszych poprzednich artykułów,  do rozwiązania umowy o pracę dochodzi najczęściej na skutek inicjatywy pracownika bądź pracodawcy. Niemniej jednak istnieją również okoliczności, niezależne od ww. podmiotów,...

czytaj dalej

Sposoby rozwiązania umowy o pracę

Rozwiązanie umowy o pracę w niniejszym trybie jest jedynym, w którym wymagane jest współdziałanie obu stron umowy. Ne wystarczy działanie tylko jednej strony umowy do jej rozwiązania za porozumieniem stron.

czytaj dalej

Prawo pracy – zwolnienie dyscyplinarne

Podstawy zwolnienia dyscyplinarnego – jakie zachowania mieszczą się w dyspozycji art. 52 § 1 pkt 2 Kodeksu pracy, tj. popełnienie jakich przestępstw może uniemożliwiać dalsze zatrudnienie pracownika nadanym stanowisku? Na naszym blogu zamieszczony został w ostatnim...

czytaj dalej

Prawo Rodzinne

 

Separacja – najważniejsze informacje

Separacja – przesłanki do jej orzeczenia, skutki, kompendium podstawowych informacji. Jak wynika z tytułu dzisiejszego artykułu, jego treść zostanie poświęcona tematyce separacji i podstawowym problemom, jakie są z nią związane, a z którymi Klienci najczęściej się do...

czytaj dalej

Prawo do kontaktów dziadków z wnukami

Prawo do kontaktów dziadków z wnukami W sytuacji rozstania się rodziców dziecka, gdy istnieje między nimi konflikt, powstaje problem kontaktów dziecka z resztą krewnych, w szczególności z dziadkami. Zachodzi zatem pytanie czy dziadkowie mają prawo do kontaktów z...

czytaj dalej

CZY MOŻNA DOCHODZIĆ ALIMENTÓW WSTECZ?

Obowiązek alimentacyjny – czy można dochodzić alimentów na dziecko za okres wsteczny? Instytucja alimentów została uregulowana przez ustawodawcę w Ustawie z dnia 25 lutego 1964 r. kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. 1964, nr 9, poz. 59 z późn. zm.) dalej k.r.o....

czytaj dalej

Upadłość Konsumencka

 

Upadłość konsumencka

UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA SPOSOBEM NA UWOLNIENIE SIĘ OD DŁUGÓW Problematyka upadłości konsumenckiej osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej uregulowana została w ustawie z dnia 28 lutego 2003 r. prawo upadłościowe (Dz. U. 60 poz. 535 z późn. zm. ) dalej...

czytaj dalej

Blog o tematyce Prawa Kanonicznego

 

Potrzebujesz naszej pomocy w zakresie prawa lub prawa kanonicznego?

Zapraszamy do kontaktu!