Dochodzenie alimentów

Dochodzenie alimentów

Dochodzenie alimentów – przywileje dla uprawnionego do alimentów. Czy warto zatem dochodzić alimentów od osoby zobowiązanej do ich regulowania? Na tak postawione pytania, w ocenie naszego zespołu, należy udzielić pozytywnej odpowiedzi. Roszczenie alimentacyjne jest...

Separacja – najważniejsze informacje

Separacja – przesłanki do jej orzeczenia, skutki, kompendium podstawowych informacji. Jak wynika z tytułu dzisiejszego artykułu, jego treść zostanie poświęcona tematyce separacji i podstawowym problemom, jakie są z nią związane, a z którymi Klienci najczęściej się do...
Prawo do kontaktów dziadków z wnukami

Prawo do kontaktów dziadków z wnukami

Prawo do kontaktów dziadków z wnukami W sytuacji rozstania się rodziców dziecka, gdy istnieje między nimi konflikt, powstaje problem kontaktów dziecka z resztą krewnych, w szczególności z dziadkami. Zachodzi zatem pytanie czy dziadkowie mają prawo do kontaktów z...
CZY MOŻNA DOCHODZIĆ ALIMENTÓW WSTECZ?

CZY MOŻNA DOCHODZIĆ ALIMENTÓW WSTECZ?

Obowiązek alimentacyjny – czy można dochodzić alimentów na dziecko za okres wsteczny? Instytucja alimentów została uregulowana przez ustawodawcę w Ustawie z dnia 25 lutego 1964 r. kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. 1964, nr 9, poz. 59 z późn. zm.) dalej k.r.o....