Odmowa pożyca seksualnego

ODMOWA WSPÓŁŻYCIA FIZYCZNEGO JAKO ZAWINIONA PRZYCZYNA ROZPRADU POŻYCIA MAŁŻEŃSKIEGO Instytucja małżeństwa jest powszechnie znana w społeczeństwie polskim, jak również na całym świecie. Co prawda, przepisy prawa kanonicznego, jak również przepisy cywilne w...

Postępowanie rozwodowe w pytaniach i odpowiedziach

Wszczęcie postępowania rozwodowego zawsze wiążę się z wieloma emocjami, które towarzyszą każdej ze stron. Podczas pierwszego spotkania w sprawie rozwodu, zazwyczaj pada kilka podstawowych pytań, które powtarzają się przy każdej poradzie prawnej. Są to pytania...