Prawo budowlane

Kancelaria Prawna specjalizuje się w udzielaniu pomocy prawnej z zakresu prawa budowlanego.

Udzielamy porad prawnych, przygotowujemy opinie prawne oraz specjalistyczne pisma procesowe.
Ponadto kompleksowo reprezentujemy sprawy naszych Klientów przed organami administracyjnymi oraz sądami powszechnymi.

Obdarzając Nas zaufaniem i nawiązując z nami współpracę otrzymujecie Państwo pomoc
i wsparcie profesjonalistów oraz gwarancję wysokiej jakości usług!

SPECJALIZUJEMY SIĘ W NASTĘPUJĄCYCH ASPEKTACH
PRAWA BUDOWLANEGO I NIERUCHOMOŚCI

Kancelaria oferuje kompleksową obsługę prawną w zakresie prawa budowlanego, jak również procesu budowlanego. Wspieramy Państwa m. in. w uzyskaniu pozwolenia na budowę, decyzji o warunkach zabudowy, jak również w zakresie pozwolenia na użytkowania nieruchomości. Specjalizujemy się w zagadnieniach związanych z samowolą budowlaną, jak również kwestiami związanymi z odszkodowaniami z tyt. naruszenia prawa własności, wywłaszczenia czy zmiany miejscowego planu przestrzennego.

WSPARCIE W ZAKRESIE SPORÓW BUDOWLANYCH

Oferujemy wsparcie przy wszelkiego rodzaju prowadzonych sporach budowlanych, m. in. w zakresie naruszenia postanowień umów, dochodzenia roszczeń z tytułu nienależycie wykonanej umowy, jak również jej niewykonania, a także w zakresie dochodzenia roszczeń za opóźnienia i niedochowanie terminów, gwarancji oraz ewentualnej niewypłacalności podmiotów.

PRAWO DOT. NIERUCHOMOŚCI

Wspieramy Klientów w procesie przeprowadzenia transakcji nabycia jak i sprzedaży nieruchomości. Uczestniczymy w spotkaniach z deweloperem, notariuszem w związku z zawarciem umowy sprzedaży. Oferujemy wsparcie w zakresie dochodzenia roszczeń z gwarancji, jak również odszkodowania z tyt. wadliwej budowy nieruchomości. Prowadzimy również doradztwo, przygotowujemy dokumentację i reprezentujemy Klientów w sprawach z zakresu ograniczonych praw rzeczowych (służebność, użytkowanie) oraz zabezpieczeń ustanawianych na nieruchomościach (hipoteka). Reprezentujemy również Klientów w sprawach o zasiedzenie nieruchomości.

UMOWY Z ZAKRESU PRAWA BUDOWLANEGO

Kancelaria przygotowuje jak również analizuje umowy z zakresu prawa budowlanego, m.in. umowy o roboty budowlane, nabycie projektu budowlanego, wykonanie projektu budowlanego, nadzór budowlany i innych z zakresu prawa budowlanego. Ponadto przygotowujemy aneksy do umów oraz wprowadzamy do nich stosowne zapisy mające na celu zabezpieczenie interesów naszych Klientów.

UMOWY DOT. NIERUCHOMOŚCI

Oferujemy naszą pomoc i specjalistyczne wsparcie również przy tworzeniu i analizie umów z zakresu prawa nieruchomości. Analizujemy umowy przedwstępne sprzedaży, jak również umowy deweloperskie. Ponadto sporządzamy umowy najmu, dzierżawy, użytkowania, służebności i inne. W imieniu Klientów zajmujemy się również negocjowaniem treści ww. umów oraz egzekwowaniem wynikających z nich praw i obowiązków.

WSPARCIE
W PROCESIE INWESTYCYJNYM

Kancelaria wspiera Klientów, którzy Nam zaufali i powierzyli swoje sprawy, w zakresie procesu inwestycyjnego. Tworzymy oraz negocjujemy wszelkie umowy w ramach prowadzonych procesów inwestycyjnych. Ponadto zajmujemy się ich egzekwowaniem i dochodzeniem wynikających z nich roszczeń.

Zapraszamy do współpracy z Kancelarią

Jesteśmy do Państwa dyspozycji