Jakie dowody można złożyć do Sądu aby wykazać wyłączną winę współmałżonka w rozwodzie?

Rozwód z orzeczeniem o winie jest jedną z procedur, której prowadzenie przed polskim sądownictwem trwa najdłużej.  Składając pozew o rozwód z orzeczeniem o winie trzeba się nastawić na kilkuletnie postępowanie, co niestety nie służy podejmowaniu decyzji przez pokrzywdzonego małżonka o korzystaniu z tego rodzaju postępowania. Na długość prowadzenia procedury rozwodowej wpływ ma głównie ilość zgłoszonych  wniosków dowodowych, jak również sąd, do którego trafi pozew rozwodowy (braki kadrowe, nadmierna ilość spraw).

Postępowanie dowodowe w toku procedury rozwodowej z orzeczeniem o winie jest bardzo rozbudowanym etapem postępowania. Składając pozew rozwody należy pamiętać, iż powołując się na jakikolwiek fakt, należy przedłożyć dowód na wykazanie jego prawdziwości.  Powołując się na przemoc w rodzinie, powód (osoba składająca pozew) powinna złożyć dowody, na potwierdzenie powyższego. Dowodem takim mogą być np.: zeznania stron postępowania, świadków (w tym znajomych, najbliższej rodziny itp.), obdukcja wykonana przez biegłego sądowego, dokumentacja medyczna, zdjęcia, nagrania, zrzuty ekranów, opinia prywatna sporządzona przez biegłego sądowego, opinia biegłego sądowego sporządzona w toku postępowania, dokumenty prywatne itp.

Powołując się z kolei np. na zdradę męża/żony warto załączyć do sądu zdjęcia, które
to potwierdzają. Można również załączyć
zrzuty sms – ów, komunikatorów społecznościowych, e-maile, zrzuty z portali społecznościowych, nagrania z TIK TOK – a, nagrania filmowe, dźwiękowe, raport i przesłuchanie detektywa,  a nawet zeznania osoby, z którą współmałżonek dopuścił się zdrady.

Idąc dalej, chcąc udowodnić przemoc ekonomiczną zasadnym jest rozważenie dołączenia, oprócz ww. dowodów, np. dokumentacji bankowej, wyciąg przelewów bankowych, smsy
w zakresie wydzielania środków finansowych itp.

Zdarza się również, iż składając pozew rozwodowy z wyłącznej winy współmałżonka, dana osoba powołuje się na przemoc seksualną. Jest to bardzo delikatna i prywatna okoliczność, niekiedy wstydliwa dla pokrzywdzonej osoby. Postępowanie dowodowe w ww. zakresie może się okazać trudne, jeżeli pokrzywdzony na danym etapie małżeństwa nie zgromadzi materiału dowodowego w postaci obdukcji biegłego sądowego lekarza z specjalizacji ginekologii. Mając wiedzę, iż mąż/żona znęca się seksualnie nad współmałżonkiem istotnym jest aby taką opinię lekarską zyskać. Co więcej nie należy ograniczać się do jednej opinii, jeżeli istnieje możliwość pozyskania większej ilości tego rodzaju dokumentów.

Prawdą jest, iż dowodem w toku postępowania rozwodowego może być wszystko, co potwierdzi prawdziwość faktu, na który dana osoba powołuje się w sądzie. Bardzo często pada pytanie, czy dowodem mogą być np. pozyskane rozmowy sms, e-maile, zrzuty z komunikatorów społecznościowych współmałżonka? Oczywiście że tak. Co więcej w toku postępowania rozwodowego nie ma znaczenia w jaki sposób dana osoba weszła w posiadanie takich dowodów.

Nie ma również problemu w tym, iż strona dołącza do pozwu nagranie filmu, rozmowy, o której istnieniu nie wiedzą jej uczestnicy. Można również dołączyć zrzuty z portali społecznościowych logując się na konta współmałżonka, pomimo iż ten nie posiada o tym wiedzy. Dowodem mogą być również materiały zgromadzone przez detektywa. Aktualnie pojawiają się w doktrynie pierwsze głosy, iż dowodem może być również anonim, niemniej jednak nie wykształcone zostało jeszcze orzecznictwo potwierdzające powyższe twierdzenie. Na chwilę obecną należy przyjąć zatem, iż anonim może być jedynie dowodem uzupełniającym i dodatkowym, bowiem sam w sobie nie będzie wystarczający na udowodnienie faktu.

Podsumowując, przygotowując się do rozwodu warto gromadzić materiał dowodowy na poparcie faktów, na które będziemy się powoływać w wyroku rozwodowym. Rekomenduję zatem gromadzenie materiału dowodowego już w momencie gdy dopuszczamy myśl o rozwodzie,
a współmałżonek tego jeszcze nie przewiduje, bowiem w momencie gdy dowie się on o naszych planach może zmienić swoje zachowanie, utrudnić pozyskanie dowodów.

I tutaj jedna uwaga do osób, które wnosząc pozew o rozwód z winy współmałżonka będą powoływać się na niewierność – bardzo często emocje biorą górę w momencie gdy taka osoba dowiaduje się o zdradzie, co niestety prowadzi do wybuchu, awantury i  ujawnienia, że informację o zdradzie już posiadamy. Skutkiem tego jest to, iż współmałżonek bardzo często kasuje materiał dowodowy! Zanim zatem wyrzucimy z siebie informację o zdradzie, pozyskajmy
i zabezpieczmy materiał dowodowy, który później pozwoli na udowodnienie faktów, na które powołuje się dana osoba w sądzie. Powyższy apel odnosi się do każdej sytuacji, nie tylko do zdrady.

Proponuję ułatwiać sobie prowadzenie postępowania rozwodowego, a odpowiednio zgromadzony materiał dowodowy może zapewnić uzyskanie pozytywnego wyroku, na czym każdemu zależy.

W przypadku jakichkolwiek pytań w powyższym zakresie zapraszam do kontaktu z Kancelarią za pośrednictwem naszej zakładki „Kontakt” lub telefonicznie 783279933.

 

Adw. Marlena Katarzyna Kot