Przymusowe leczenie anoreksji – tryb nagły

PRZYMUSOWE LECZENIE ANOREKSJI (w trybie nagłym) W kolejnym artykule z cyklu poświęconego przymusowemu leczeniu anoreksji zajmiemy się przymusowym (czyli bez dobrowolnej zgody pacjentki) leczeniu anoreksji w trybie nagłym w szpitalu psychiatrycznym osoby powyżej 18-ego...

Przymusowe leczenie anoreksji

PRZYMUSOWE LECZENIE ANOREKSJI Niniejsze opracowanie poświęcone jest przymusowemu leczeniu anoreksji w trybie wnioskowym w szpitalu psychiatrycznym u osoby powyżej 18 roku życia, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych (nie jest ubezwłasnowolniona). W...
O kredytach frankowych… część 2

O kredytach frankowych… część 2

Obecna sytuacja polityczno-gospodarcza, zarówno w Polsce jak i na całym świecie, optymizmem nie napawa. Za wschodnią granicą trwa regularna wojna, szaleniec grozi użyciem bomby jądrowej, stopy procentowe nieustannie pną się do góry, inflacja galopuje niczym zawodnik w...
NABYCIE NIERUCHOMOŚCI – PODSTAWOWE POJĘCIA W TRANSAKCJI

NABYCIE NIERUCHOMOŚCI – PODSTAWOWE POJĘCIA W TRANSAKCJI

NABYCIE NIERUCHOMOŚCI – PODSTAWOWE POJĘCIA W TRANSAKCJI Umowa rezerwacyjna, umowa przedwstępna, umowa deweloperska, umowa warunkowa…. Od ilości różnych umów związanych z nabyciem nieruchomości może się nieraz zakręcić w głowie. Spróbujmy w skrócie zapoznać się z ich...