Wygaśnięcie umowy o pracę

Wygaśnięcie umowy o pracę

Wygaśnięcie umowy o pracę Jak wskazane zostało w jednym z naszych poprzednich artykułów,  do rozwiązania umowy o pracę dochodzi najczęściej na skutek inicjatywy pracownika bądź pracodawcy. Niemniej jednak istnieją również okoliczności, niezależne od ww. podmiotów,...
Sposoby rozwiązania umowy o pracę

Sposoby rozwiązania umowy o pracę

Jak rozwiązać umowę o pracę?   Ustawodawca uregulował w przepisach Kodeksu pracy dopuszczalne sposoby rozwiązania umów o pracę. Mianowicie, zgodnie z art. 30 ww. ustawy umowa o pracę może ulec rozwiązaniu w następujący sposób: na mocy porozumienia stron; przez...
Prawo pracy – zwolnienie dyscyplinarne

Prawo pracy – zwolnienie dyscyplinarne

Podstawy zwolnienia dyscyplinarnego – jakie zachowania mieszczą się w dyspozycji art. 52 § 1 pkt 2 Kodeksu pracy, tj. popełnienie jakich przestępstw może uniemożliwiać dalsze zatrudnienie pracownika nadanym stanowisku? Na naszym blogu zamieszczony został w ostatnim...