Zaznacz stronę
Sposoby rozwiązania umowy o pracę

Sposoby rozwiązania umowy o pracę

Jak rozwiązać umowę o pracę?   Ustawodawca uregulował w przepisach Kodeksu pracy dopuszczalne sposoby rozwiązania umów o pracę. Mianowicie, zgodnie z art. 30 ww. ustawy umowa o pracę może ulec rozwiązaniu w następujący sposób: na mocy porozumienia stron; przez...
Prawo pracy – zwolnienie dyscyplinarne

Prawo pracy – zwolnienie dyscyplinarne

Podstawy zwolnienia dyscyplinarnego – jakie zachowania mieszczą się w dyspozycji art. 52 § 1 pkt 2 Kodeksu pracy, tj. popełnienie jakich przestępstw może uniemożliwiać dalsze zatrudnienie pracownika nadanym stanowisku? Na naszym blogu zamieszczony został w ostatnim...
Podstawy zwolnienia dyscyplinarnego – jakie zachowania mieszczą się w dyspozycji art. 52 § 1 pkt 1 Kodeksu pracy, tj. co należy rozumieć przez ciężkie naruszenie przez pracownika podstawowych obowiązków pracowniczych?

Podstawy zwolnienia dyscyplinarnego – jakie zachowania mieszczą się w dyspozycji art. 52 § 1 pkt 1 Kodeksu pracy, tj. co należy rozumieć przez ciężkie naruszenie przez pracownika podstawowych obowiązków pracowniczych?

Podstawy zwolnienia dyscyplinarnego – jakie zachowania mieszczą się w dyspozycji art. 52 § 1 pkt 1 Kodeksu pracy, tj. co należy rozumieć przez ciężkie naruszenie przez pracownika podstawowych obowiązków pracowniczych?  Instytucja rozwiązania stosunku pracy bez...
Jakie przykładowe działania stanowią mobbing?

Jakie przykładowe działania stanowią mobbing?

Jakie działania należy klasyfikować, jako mobbing w pracy? Co to jest mobbing?  Definicja mobbingu została przez Nas dokładnie omówiona w jednym z poprzednich artykułów. Osoby zainteresowane odsyłam do treści art. 943 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r., kodeks pracy...