STWIERDZENIE NIEWAŻNOŚCI MAŁŻEŃSTWA

PROCES PRZYŚPIESZONY A ZWYKŁY

W pierwszej kolejności wskazać należy, iż proces o stwierdzenia nieważności małżeństwa w prawie kanonicznym, czy to zwykły czy przyśpieszony w znacznym stopniu różni się od postępowania rozwodowego, prowadzonego w myśl przepisów Kodeksu rodzinnego oraz Kodeksu postępowania cywilnego. Różnice dotyczą nie tylko czasu trwania ww. procesów ale również przesłanek do wydania orzeczenia, a także jego skutków. Szerzej powyższa problematyka zostanie poruszona w jednym z artykułów, zamieszczonych na naszej stronie. W tym miejscu natomiast chcielibyśmy przedstawić charakterystykę procesu przyśpieszonego, jak również zwykłego w zakresie stwierdzenia nieważności małżeństwa.

Rozpoczynając od omówienia charakterystyki procesu przyśpieszonego, wskazać należy został on wprowadzony w 2015 r., przez papieża Franciszka I na mocy motu proprio Mitis Iudex Dominus Iesus. Zgodnie z treścią ww. dokumentu postępowanie przyśpieszone prowadzone jest przed Biskupem i winno się zakończyć w terminie 45 dni. Niestety, kierując się doświadczeniem oraz znajomością specyfiki postępowań przed Trybunałem kościelnym stwierdzić należy, iż niemożliwym jest zakończenie postępowania w tak krótkim czasie. Wynika to chociażby z terminów wymiany korespondencji, złożenia stosownej dokumentacji do akt sprawy, zajęcia stanowisk przez strony postępowania, a niekiedy również opinii biegłego sądowego.

Procedurę postępowania przyśpieszonego, podobnie jak zwykłego o stwierdzenie nieważności małżeństwa winno rozpocząć spotkanie z osobą posiadającą profesjonalną wiedzę w zakresie prawa kanonicznego, odnoszącą się do problematyki stwierdzenia nieważności małżeństwa. Koniecznym jest podkreślenie, iż aby w ogóle rozważać możliwość uzyskania stwierdzenia nieważności postępowania w postępowaniu przyśpieszonym, koniecznym jest zgodne stanowisko stron postępowania. Oznacza to nie mnie nie więcej aniżeli to, iż małżonkowie muszą być zgodni w decyzji o przeprowadzeniu ww. postępowania. Po ustaleniu, iż stanowisko stron jest zgodne, koniecznym jest wykazanie w skardze o stwierdzenie nieważności małżeństwa, iż przyczyna nieważności jest oczywista. Powyższe należy potwierdzić w złożonym materiale dowodowym.

Proces przyśpieszony od procesu w formie zwyklej o stwierdzenie nieważności małżeństwa odróżnia nie tylko czas trwania całej procedury ale również wykaz przesłanek, które uprawniają do wszczęcia ww. procedur. Sama specyfika prowadzenia ww. procedur jest odmienna. Ponadto ww. postępowania toczą się przed odmiennymi organami – proces przyśpieszony przed biskupem diecezjalnym, proces zwykły przed trybunałem kościelnym.

Istotnym jest podkreślenie w tym miejscu, iż dopiero omówienie konkretnej sytuacji małżonków, zapoznanie się z historią małżeństwa pozwoli naszym prawnikom na podjęcie decyzji, czy w dalej sytuacji istnieje możliwość skorzystania z procedury przyśpieszonej, czy też koniecznym jest wystąpienie ze skarga o stwierdzenie nieważności małżeństwa w trybie zwykłym. Zapraszamy zatem do kontaktu, co umożliwi Nam wypracowanie najlepszego rozwiązania w Państwa sytuacji.

📌 Biuro:
🔹 ul. Powsińska 74E/5
🔹 02-903 Warszawa
📌 Oddział:
🔹 Bukówno 74a
🔹 26-807 Radzanów
📧 kancelaria@morawiec-kot.pl
📲 22 647 04 84
📲 783 279 933
 
#kancelaria #morawiec #kot #prawo #kanoniczne #rozwód #kościelny #law #stwierdzenie #nieważności #małżeństwa #warszawa #radom #łódź #kraków #bydgoszcz #poznań