Kancelaria Prawna Morawiec & Kot Sp. z o.o. sp.k.

Kancelaria Prawna  Morawiec § Kot Sp. z o.o. Sp. k. to zespół prawników specjalizujących się w systemie prawa polskiego, jak również międzynarodowego oraz kanonicznego. Kierując się dobrem Klienta, podejmujemy wszelkie niezbędne czynności, aby należycie i rzetelnie reprezentować Państwa interesy, zarówno w trakcie postępowania sądowego, jak również na arenie pozaprocesowej.

O Kancelarii

Kancelaria Prawna
Morawiec & Kot

Zespół naszych prawników, specjalizuje się zarówno w obsłudze osób fizycznych, jak również Klientów biznesowych. W zakresie obsługi osób fizycznych, prowadzimy postępowania zarówno z prawa cywilnego, jak również rodzinnego i administracyjnego. Ponadto specjalizujemy się w prowadzeniu postępowań dot. kredytów frankowych, jak również upadłości osób fizycznych.

W zakresie obsługi Klientów biznesowych, dzięki zdobytemu doświadczeniu jesteśmy w stanie zapewnić Państwu bieżącą obsługę prawną, zarówno w aspekcie korporacyjnym, jak również procesowych. Procedura tworzenia i rejestracji podmiotów prawnych jest nam doskonale znana, zarówno na forum przepisów prawa polskiego, jak również międzynarodowego.

OFERTA

Sprawdź w czym możemy
Ci pomóc

Porady prawne

Zespół Kancelarii składa się z prawników specjalizujących w różnych dziedzinach prawa, co umożliwia Nam świadczenie Usług zarówno na rzecz Klienta indywidualnego, jak również biznesowego. Po skontaktowaniu się z Kancelarią, macie Państwo gwarancję, iż udzielona zostanie Państwu porada prawna przez specjalistę biegłego w danej dziedzinie prawa. Istotnym jest również podkreślenie, iż w trakcie udzielania porady prawnej, staramy się znaleźć dogodne rozwiązanie problemu, z którym się Państwo zgłosicie.  Analizujemy stan faktyczny, dokonujemy wykładni przepisów wychodząc z założenia, iż znajomość jedynie brzmienia przepisu nie jest wystarczająca. Zachodzi bowiem konieczność analizy jego treści, sensu, mocy prawnej, co gwarantuje prawidłowe zastosowanie w myśl łacińskiej paremii Scire leges non hoc est verba earum tenere, sed vim ac potestatem. Szanując Państwa czas, jak również indywidulany charakter każdej sprawy, oferujemy możliwość spotkania w celu uzyskania porady prawnej, jak również porady online. Z naszej strony gwarantujemy dyskretność, rzetelność, profesjonalność oraz indywidualne podejście do każdego Klienta.

Tworzenie / analiza umów

Zespół Kancelarii Morawiec & Kot Sp. z o.o. Sp.k. współpracuje z prawnikami posiadającymi wieloletnie doświadczenie w branży prawniczej. Pozwala Nam to nie tylko na prowadzenie spraw na etapie procesowym, czy udzielanie porad ale również na świadczenie Usług w zakresie tworzenia dla Państwa projektów umów, jak również analizy posiadanych przez Państwa dokumentów. Zdobyte doświadczenie pozwala Nam na tworzenie/analizę umów oraz wszelkiej dokumentacji, niezbędnej do założenia osób prawnych, jak również przygotowywania umów cywilnoprawnych oraz z zakresu prawa pracy. Ponadto posiadamy niezbędną wiedzę oraz doświadczenie pozwalające nam na przygotowywanie projektów/analizę umów najmu, jak również umów deweloperskich. Istotnym jest bowiem podkreślenie, iż przed podpisaniem danego dokumentu, zasadnym jest jego analiza celem zrozumienia poszczególnych zapisów, bowiem po ich podpisaniu, zgodnie z łacińską paremią Ignorantia iuris nocet , co do zasady nie będzie istniała możliwość uchylenia się od jej treści, z uwagi na niezrozumienie poszczególnych zapisów.

Obsługa osób fizycznych

Poszczególni prawnicy, wchodzący w skład Zespołu Kancelarii specjalizują się różnych dziedzinach prawa, co umożliwia Nam świadczenie Usług w szerokim zakresie. Szczególnie bogate doświadczenie nasi prawnicy posiadają w zakresie prawa cywilnego, jak również rodzinnego. Prowadzimy sprawy o zapłatę, jak również zasiedzenie, sprawy spadkowe oraz inne uregulowane w przepisach Kodeksu cywilnego. Ponadto doskonała znajomość Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego oraz dokumentów prawa międzynarodowego z zakresu prawa rodzinnego umożliwia Nam prowadzenie postępowań rozwodowych (również gdy stroną są cudzoziemcy), a następnie procesów o stwierdzenie nieważności małżeństwa, jak również postepowań w zakresie podziału majątku wspólnego, postępowań alimentacyjnych oraz spraw z zakresu kontaktów pomiędzy rodzicami a dziećmi.
Nasz Zespół zasilają również prawnicy specjalizujący się w prawie upadłościowym, dzięki czemu możemy wspierać Państwa w postepowaniu zarówno na etapie sądowym, jak również przed syndykiem. Posiadamy również bogate doświadczenie w prowadzeniu spraw w zakresie kredytów frankowych.
Warto również wspomnieć, iż specjalizujemy się w prowadzeniu spraw z zakresu prawa pracy, głównie w aspektach zwolnień, mobbingu oraz dyskryminacji oraz zakazu konkurencji. Ponadto mamy doświadczenie w prowadzeniu spraw o odszkodowanie czy to na gruncie prawa cywilnego, czy też prawa administracyjnego.

Obsługa osób prawnych

Świadczenie przez Kancelarię Morawiec & Kot Sp. z o.o. Sp.k. Usług w zakresie obsługi przedsiębiorców stanowi kolejny filar działalności Kancelarii. Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom oferujemy wsparcie doraźne, jak również kompleksowe. Naszymi Klientami są podmioty prawne z terenu całego kraju, jak również podmioty międzynarodowe, bowiem nasi prawnicy biegle władają jez. francuskim oraz angielskim. Zajmujemy się nie tylko wsparciem w zakresie prawnym już powstałych Spółek ale również wspieramy Klientów w ich założeniu przygotowując niezbędne dokumenty, dokonując odpowiednich rejestracji w KRS. Ponadto reprezentując interesy naszych Klientów prowadzimy w ich imieniu postępowania sądowe, jak również wspieramy w sprawach typowo korporacyjnych. Oferujemy również wsparcie merytoryczne w sprawach z zakresu własności przemysłowej, a także rejestracji znaków towarowych. Należy również dodać, iż komplementariuszem Kancelarii Prawnej Morawiec & Kot Sp. z o.o. Sp. k. jest Radca Prawny Kamila Agnieszka Morawiec, działająca w branży prawniczej od kilkunastu lat. Na przestrzeni swej kariery zawodowej wielokrotnie reprezentowała interesy różnych spółdzielni i wspólnot w postępowaniach sądowych z osobami trzecimi, jak również poznała specyfikę działania spółdzielni od wewnątrz, bowiem sprawowała funkcję kuratora, jak również likwidatora spółdzielni.

 

Zasady współpracy

Zespół naszych prawników oferuje możliwości nie tylko bezpośredniego spotkania w celu uzyskania porady prawnej oraz omówienia sprawy ale również porady internetowe, za pośrednictwem poczty elektronicznej, a także porady prawnej online przy wykorzystaniu komunikatorów internetowych.

W celu uzyskania porady prawnej należy się z nami skontaktować telefonicznie lub za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego. Następnie ustalamy z Państwem dogodną formę udzielenia porady prawnej, w takcie której omawiamy stan faktyczny, analizujemy dokumentację , a następnie wskazujemy możliwe rozwiązania przedstawionych przez Państwa problemów. Ponadto zapoznajemy Państwa z zasadami współpracy oraz omawiamy możliwe warianty płatności wynagrodzenia za prowadzenie zleconej sprawy. W trakcie prowadzenia przez nas sprawy są Państwo na bieżąco informowani o podejmowanych przez Nas działaniach. Ponadto treść wszelkich kluczowych pism, konsultujemy z Klientem przed ich wysłaniem do odpowiednich instytucji. W trakcie współpracy jesteśmy do Państwa pełnej dyspozycji oferując wsparcie merytoryczne oraz pomoc prawną w zakresie zleconej sprawy.

Upadłość konsumencka

Procedura upadłości konsumenckiej ma na celu umożliwienie osobom zadłużonym oddłużenie, po spełnieniu określonych przez ustawodawcę  przesłanek. Wieloletnie doświadczenie i znajomość przepisów prawa pozwala prawnikom Kancelarii na skuteczne przeprowadzenie Państwa postępowania  o ogłoszenie upadłości konsumenckiej Warszawa. Dzięki wsparciu profesjonalnego pełnomocnika, procedura upadłościowa nie będzie dla Państwa traumatycznym doświadczeniem, a instytucją pozwalającą na wyklarowanie Państwa sytuacji finansowej.

Obsługa osób fizycznych

Poszczególni prawnicy, wchodzący w skład Zespołu Kancelarii specjalizują się różnych dziedzinach prawa, co umożliwia Nam świadczenie Usług w szerokim zakresie. Szczególnie bogate doświadczenie nasi prawnicy posiadają w zakresie prawa cywilnego, jak również rodzinnego.

Tworzenie / Analiza umów

Zespół Kancelarii Morawiec & Kot Sp. z o.o. Sp.k. współpracuje z prawnikami posiadającymi wieloletnie doświadczenie w branży prawniczej. Pozwala Nam to nie tylko na prowadzenie spraw na etapie procesowym, czy udzielanie porad ale również na świadczenie Usług w zakresie tworzenia dla Państwa projektów umów, jak również analizy posiadanych przez Państwa dokumentów. 

Obsługa osób prawnych

Świadczenie przez Kancelarię Morawiec & Kot Sp. z o.o. Sp.k. Usług w zakresie obsługi przedsiębiorców stanowi kolejny filar działalności Kancelarii. Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom oferujemy wsparcie doraźne, jak również kompleksowe. Naszymi Klientami są podmioty prawne z terenu całego kraju, jak również podmioty międzynarodowe, bowiem nasi prawnicy biegle władają jez. francuskim oraz angielskim

ONLINE

Porady Internetowe

Uprzejmie informujemy, iż świadczymy nasze Usługi nie tylko na terenie m. st. Warszawy, jak również w okolicznych miejscowościach ale również na terenie całego kraju, m.in. Radom, Białobrzegi, Grójec, Łódź. Istnieje bowiem możliwość uzyskania porady prawnej i nawiązania z nami współpracy za pośrednictwem komunikatorów internetowych. Prowadzimy również postępowania sądowe, reprezentując interesy osób, znajdujących się poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Ponadto, jako jedna z niewielu Kancelarii oferujemy możliwość spotkania się z Klientem w jego miejscu zamieszkania, prowadzenia działalności o ile zajdzie taka konieczność.

Istotnym jest również podkreślenie, iż Kancelaria Prawna Morawiec & Kot Sp. z o.o. Sp. k. posiada oddział na terenie pow. Białobrzeskiego, co umożliwia nam spotkania
z Klientami w ww. lokalizacji.

BLOG

Prawnicze
Nowości

 

Rodzaje przemocy domowej

Rodzaje przemocy domowej Przemoc domowa może przyjmować różne formy, od tych najbardziej oczywistych takich jak np. (i) gwałt (przemoc seksualna) czy (ii) „podbicie oka” (przemoc fizyczna) do tych najbardziej wyrafinowanych...

czytaj dalej

Intercyza

Intercyza Kto z nas nie oglądał seriali i filmów, w których pojawiło się tajemnicze słowo intercyza. Najczęściej pojawiało się tam, gdzie zły mąż/zona lub ich bogata rodzina żądały od biednego „Kopciuszka” podpisania intercyzy,...

czytaj dalej

Zapraszamy do współpracy

z Kancelarią

Jesteśmy do Państwa dyspozycji

Współpracujemy z: