Wygaśnięcie umowy o pracę

Wygaśnięcie umowy o pracę

Wygaśnięcie umowy o pracę Jak wskazane zostało w jednym z naszych poprzednich artykułów,  do rozwiązania umowy o pracę dochodzi najczęściej na skutek inicjatywy pracownika bądź pracodawcy. Niemniej jednak istnieją również okoliczności, niezależne od ww. podmiotów,...
NABYCIE NIERUCHOMOŚCI – PODSTAWOWE POJĘCIA W TRANSAKCJI

NABYCIE NIERUCHOMOŚCI – PODSTAWOWE POJĘCIA W TRANSAKCJI

NABYCIE NIERUCHOMOŚCI – PODSTAWOWE POJĘCIA W TRANSAKCJI Umowa rezerwacyjna, umowa przedwstępna, umowa deweloperska, umowa warunkowa…. Od ilości różnych umów związanych z nabyciem nieruchomości może się nieraz zakręcić w głowie. Spróbujmy w skrócie zapoznać się z ich...
Sposoby rozwiązania umowy o pracę

Sposoby rozwiązania umowy o pracę

Jak rozwiązać umowę o pracę?   Ustawodawca uregulował w przepisach Kodeksu pracy dopuszczalne sposoby rozwiązania umów o pracę. Mianowicie, zgodnie z art. 30 ww. ustawy umowa o pracę może ulec rozwiązaniu w następujący sposób: na mocy porozumienia stron; przez...