Odmowa pożyca seksualnego

ODMOWA WSPÓŁŻYCIA FIZYCZNEGO JAKO ZAWINIONA PRZYCZYNA ROZPRADU POŻYCIA MAŁŻEŃSKIEGO Instytucja małżeństwa jest powszechnie znana w społeczeństwie polskim, jak również na całym świecie. Co prawda, przepisy prawa kanonicznego, jak również przepisy cywilne w...