Upadłość konsumencka – kompendium wiedzy

UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA – KOMPENDIUM WIEDZY Upadłość konsumencka osoby fizycznej, nieprowadzącej działalności gospodarczej jest instytucją, która umożliwia osobie zadłużonej umorzenie jej zobowiązań finansowych, a co za tym idzie niejako „uwolnienie się” od zadłużeń, z...
Czy spadkodawca może odwołać swój testament?

Czy spadkodawca może odwołać swój testament?

Czy spadkodawca może odwołać swój testament? Jeżeli tak to w jakiej formie? Na tak postawione pytanie w tytule niniejszego artykułu należy odpowiedzieć twierdząco. Spadkodawca ma prawo odwołać sporządzony przez siebie testament. Świadczy o tym treść art. 946 Kodeksu...