Podstawy zwolnienia dyscyplinarnego – jakie zachowania mieszczą się w dyspozycji art. 52 § 1 pkt 1 Kodeksu pracy, tj. co należy rozumieć przez ciężkie naruszenie przez pracownika podstawowych obowiązków pracowniczych?

Podstawy zwolnienia dyscyplinarnego – jakie zachowania mieszczą się w dyspozycji art. 52 § 1 pkt 1 Kodeksu pracy, tj. co należy rozumieć przez ciężkie naruszenie przez pracownika podstawowych obowiązków pracowniczych?

Podstawy zwolnienia dyscyplinarnego – jakie zachowania mieszczą się w dyspozycji art. 52 § 1 pkt 1 Kodeksu pracy, tj. co należy rozumieć przez ciężkie naruszenie przez pracownika podstawowych obowiązków pracowniczych?  Instytucja rozwiązania stosunku pracy bez...
Jakie przykładowe działania stanowią mobbing?

Jakie przykładowe działania stanowią mobbing?

Jakie działania należy klasyfikować, jako mobbing w pracy? Co to jest mobbing?  Definicja mobbingu została przez Nas dokładnie omówiona w jednym z poprzednich artykułów. Osoby zainteresowane odsyłam do treści art. 943 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r., kodeks pracy...
MOBBING

MOBBING

Mobbing w pracy– jak dochodzić należnych roszczeń od pracodawcy? Problematyka mobbingu została uregulowana w art. 943 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r., kodeks pracy (Dz. U. 1974, nr 24, poz. 141 z późn. zm.) dalej k. p. Zgodnie z § 2 ww. przepisu przez mobbing należy...