Przymusowe leczenie anoreksji

PRZYMUSOWE LECZENIE ANOREKSJI Niniejsze opracowanie poświęcone jest przymusowemu leczeniu anoreksji w trybie wnioskowym w szpitalu psychiatrycznym u osoby powyżej 18 roku życia, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych (nie jest ubezwłasnowolniona). W...
O kredytach frankowych… część 2

O kredytach frankowych… część 2

Obecna sytuacja polityczno-gospodarcza, zarówno w Polsce jak i na całym świecie, optymizmem nie napawa. Za wschodnią granicą trwa regularna wojna, szaleniec grozi użyciem bomby jądrowej, stopy procentowe nieustannie pną się do góry, inflacja galopuje niczym zawodnik w...
NABYCIE NIERUCHOMOŚCI – PODSTAWOWE POJĘCIA W TRANSAKCJI

NABYCIE NIERUCHOMOŚCI – PODSTAWOWE POJĘCIA W TRANSAKCJI

NABYCIE NIERUCHOMOŚCI – PODSTAWOWE POJĘCIA W TRANSAKCJI Umowa rezerwacyjna, umowa przedwstępna, umowa deweloperska, umowa warunkowa…. Od ilości różnych umów związanych z nabyciem nieruchomości może się nieraz zakręcić w głowie. Spróbujmy w skrócie zapoznać się z ich...
Pani Mecenas przegrałem apelację, i co teraz?

Pani Mecenas przegrałem apelację, i co teraz?

Pani Mecenas przegrałem apelację, i co teraz? Takie pytanie wcześniej czy później usłyszy każdy pełnomocnik. Czy to naprawdę koniec sprawy? Czy klient powinien pogodzić się z przegraną i żyć dalej? Czy też jest jeszcze jakieś koło ratunkowe? A i owszem. Takie „szalupy...
CZYM JEST UMOWA DAROWIZNY – KOMPENDIUM WIEDZY

CZYM JEST UMOWA DAROWIZNY – KOMPENDIUM WIEDZY

CZYM JEST UMOWA DAROWIZNY – KOMPENDIUM WIEDZY Instytucja darowizny uregulowana została przez polskiego ustawodawcę w Kodeksie cywilnym. Jest to umowa zawierana pomiędzy podmiotami, zwanymi darczyńcą i obdarowanym, na mocy której przechodzi do przeniesienia prawa...