ZAGUBIONY, BĄDŹ ZNISZCZONY BAGAŻ? NALEŻY CI SIĘ ODSZKODOWANIE!

ZAGUBIONY, BĄDŹ ZNISZCZONY BAGAŻ? NALEŻY CI SIĘ ODSZKODOWANIE!

Z uwagi na fakt, że podróże są nieodłącznym elementem naszego życia, a loty samolotem coraz częściej są wybieranym transportem, warto wiedzieć w jaki sposób możemy dochodzić roszczeń w wypadku uszkodzonego, bądź zgubionego bagażu lotniczego.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami pasażerowie mogą domagać się odszkodowania za zgubiony, bądź uszkodzony bagaż lotniczy. W jaki sposób otrzymać taką rekompensatę? Zapraszamy do zapoznania się z materiałem.

Warto zauważyć, iż od momentu zarejestrowania bagażu/nadania bagażu, aż do jego odebrania przez pasażera pełną odpowiedzialność za torbę, plecak czy walizkę ponosi linia lotnicza. Ciekawostką jest, że odpowiedzialność ta wskazana została już w Konwencji Montrealskiej z 1999 r.

Każdy ma prawo ubiegać się o odszkodowanie, w przypadku uszkodzenia bagażu rejestrowanego.

Na stronie internetowej konsument.gov.pl wskazano iż „maksymalna wysokość odszkodowania za uszkodzenie bagażu wynosi 1288 SDR (około 7 380,00 PLN po średnim kursie NBP z dnia 17 listopada 2022 r.)”. Jest o co walczyć, nieprawdaż?

ZGŁOSZENIE USZKODZENIA BAGAŻU NA LOTNISKU

Procedura wystąpienia z reklamacją, w przypadku uszkodzenia bagażu, powinna rozpocząć się już na lotnisku, jednak nie jest to konieczne.

W przypadku zgłoszenie szkody na lotnisku:

Osoba, której uszkodzono bagaż powinna w pierwszej kolejności udać się do biura reklamacji bagażowych i tam zgłosić szkodę. Pracownik wskazane biura niezwłocznie po odebraniu reklamacji, jest zobowiązany przekazać raport niezgodności bagażowej. Niniejszy raport należy zachować do celów reklamacyjnych. Dodatkowo warto również posiadać dokumentację potwierdzającą uszkodzenie tj. zdjęcia, filmik itp.

Reklamacja pisemna do linii lotniczej:

Reklamację można również zgłosić w formie pisemnej – listem, bądź mailowo. W reklamacji należy wskazać: szczegóły lotu (data lotu, numer rezerwacji, numer lotu), swoje roszczenie, czyli wysokość oraz wybraną formę rekompensaty, kopię raportu, kopię kwitu bagażowego, dane rachunku bankowego (imię i nazwisko właściciela rachunki bankowego.

Należy pamiętać, że na wysłanie reklamacji na uszkodzony bagaż konsument ma 7 dni.
Po tym czasie, linia lotnicza ma prawo odrzucić skargę.

ZGŁOSZENIE ZGUBIENIA BAGAŻU NA LOTNISKU

Warto mieć świadomość, że można ubiegać się o odszkodowanie za zgubiony bagaż, w przypadku gdy przewoźnik uzna jego utratę, bądź nie dostarczy go w terminie do 21 dni.

Na stronie internetowej konsument.gov.pl wskazane jest, iż „maksymalna wysokość rekompensaty wynosi 1288 SDR (około 7 380,00 PLN po średnim kursie NBP z dnia 17 listopada 2022 r.). Wysokość odszkodowania może być wyższa jeżeli w momencie nadania bagażu pasażer złożył linii lotniczej specjalną deklarację interesu w dostawie i dokonał stosownej opłaty, o ile obowiązywała. Wówczas przewoźnik ponosi odpowiedzialność do zadeklarowanej kwoty. Rekompensata ma pokryć poniesione przez pasażera straty, jakie poniósł w wyniku niedostarczenia bagażu.
W praktyce oznacza to, że należy przedłożyć przewoźnikowi rachunki za rzeczy znajdujące się
w bagażu oraz samą walizkę”.

Zgłoszenie braku bagażu na lotnisku:

Tak ja wskazywałam powyżej w przypadku uszkodzenia bagażu, brak bagażu można zgłosić już na lotnisku, w biurze reklamacji bagażowych. Pracownik biura po przyjęciu reklamacji przekaże pasażerowi Raport Niezgodności Bagażowej, jest on podstawą do reklamacji bagażowej.

Zgłoszenie braku bagażu pisemnie:

Reklamacja pisemna do linii lotniczej Reklamację należy wysłać w formie pisemnej (e-mailem, za pomocą formularza reklamacyjnego bądź listownie). Do reklamacji należy dołączyć: szczegóły lotu (data lotu, numer rezerwacji, numer lotu), swoje roszczenie, czyli wysokość oraz forma rekompensaty, kopię raportu PIR, kopię kwitu bagażowego, kopię paragonów za rzeczy znajdujące się bagażu i samą walizkę, dane rachunku bankowego (imię i nazwisko właściciela rachunki bankowego). 

W celu udowodnienia wartości zagubionego bagażu, należy wysłać linii lotniczej listę rzeczy znajdujących się w zagubionej walizce oraz potwierdzenie ich wartości w formie rachunków/ faktur. Przepisy nie wskazują terminu w jakim należy wysłać reklamację, gdy bagaż się nie odnajdzie. Europejskie Centrum Konsumenckie zaleca zrobienie tego niezwłocznie.

Jeżeli chcielibyście Państwo uzyskać więcej informacji w tematyce uzyskania odszkodowania za uszkodzenie lub zagubienie bagażu, zapraszamy do kontaktu z Kancelarią.

Dominika Koślicka – Wiśniewska

Prawnik