Zaznacz stronę

Szkolenia i Kursy

Nowoczesne

Rozwiązanie szkoleniowe

Nauka

W językach obcych

Doświadczeni

trenerzy i szkoleniowcy

SZKOLENIA I KURSY

Kancelaria Morawiec & Kot sp. z o.o. Sp. k., jak również Spółka Kot sp. z o.o., jako ściśle współpracujące osoby prawne, mające siedzibę w Warszawie, prężnie działające na terenie całego kraju, świadczące Usługi w zakresie szkoleń i kursów prawniczych, jak również kadrowych z zakresu prawa pracy. W ramach prowadzonej działalności prowadzimy szkolenia prawne i kury zarówno dla Klientów biznesowych jak również indywidualnych. Współpracując z nami macie Państwo pewność, iż otrzymujcie Usługi cechujące się profesjonalizmem oraz rzetelnością. Dzięki wyszkolonemu Zespołowi profesjonalnych prawników, jak również tłumaczy, oferujemy Państwu możliwość prowadzenia szkoleń i kursów nie tylko w języku polskim ale również w francuskim oraz angielskim. Nasze szkolenia, jak również kursy prowadzimy zarówno w naszym biurze, jak również w siedzibach naszych Klientów, a także na terenie szkół oraz innych placówkach, zgodnie z Państwa potrzebami.

JĘZYKI OBCE

SZKOLENIA
W JĘZYKACH OBCYCH

W Kancelarii Prawnej Morawiec & Kot sp. z o.o. Sp. k., jak również Spółki Kot sp. z o.o., biegle włada językiem angielskim jak również francuskim, dzięki czemu mamy możliwość prowadzenia wszelkich szkoleń oraz kurów również w tych językach.

Warto wspomnieć, iż w skład naszego zespołu wchodzą prawnicy, będący jednocześnie tłumaczami, co pozwala nam na świadczenie Usług na najwyższym poziomie.

SZKOLENIA BIZNESOWE

Nasza oferta skierowana jest zarówno do przedsiębiorców, jak również fundacji oraz stowarzyszeń, a także organów administracji. Prowadzimy szkolenia zarówno z zakresu prawa cywilnego, rodzinnego jak również prawa pracy, prawa administracyjnego, upadłościowego, jak również innych gałęzi prawa. Treść i zakres szkoleń przygotowujemy zgodnie z założeniami i wytycznymi Klienta. Istotnym jest dodanie, iż w ramach dotychczasowej działalności świadczyliśmy Usługi szkoleniowe również z zakresu skutecznego prowadzenia postępowania windykacyjnego, rejestracji znaków towarowych, czy też procedury antymobbingowej.

Nasza oferta jest skierowana nie tylko do Klienta biznesowego. W ramach prowadzonej działalności oferujemy również szkolenie indywidulane, jak również dla kilkuosobowych grup. W trakcie prowadzonego przez Nas szkolenia omawiamy materię, z którą Klient chciałby się zapoznać, bądź poszerzyć w jej zakresie swoją wiedzę. Ciągłe nowelizacje przepisów, zmuszają do aktywnej postawy w zakresie znajomości przepisów prawa. Ponadto w ramach prowadzonych szkoleń istnieje możliwość analizowania z prawnikami przepisów prawnych, rozważania skutków ich zastosowania.

SZKOLENIA INDYWIDUALNE

KURSY DLA SZKÓŁ

Aktualne nauczanie, jak również zakres materii, jaką nauczyciel jest zobowiązany przerobić z uczniami, uniemożliwia mu przedstawienie dzieciom i młodzieży możliwości zawodowych, które będą dla niego dostępne po zdaniu egzaminu dojrzałości. Wychodząc naprzeciw potrzebom młodzieży, jak również młodszych dzieci, a także ich rodzicom, w ramach prowadzonych przez nasz Zespół szkoleń staramy się zapoznać ich z tajnikami zawodów prawniczych. Omawiamy nie tylko kwestię wymogów, jakie należy spełnić aby wykonywać zawód sędziego, czy tez prokuratora czy adwokata ale również doradzamy w zakresie wyboru Uczelni, czy prowadzenia praktyki zawodowej. Ponadto dla najmłodszych uczniów prowadzimy kursy tematyczne, przystosowane do ich możliwości naukowych, z zakresu prawa drogowego, czy też niebezpieczeństw czyhających na nich w Internecie, bądź praw i obowiązków przysługujących im jako dzieciom. Dla starszych Uczniów z kolei przygotowaliśmy ofertę z zakresu takich gałęzi prawa, jak prawo pracy w zakresie zatrudnienia małoletniego, czy tez kodeksu wykroczeń i kodeksu karnego oraz prawa rodzinnego. Ponadto prowadzimy szkolenia dla kadry nauczycielskiej z zakresu przepisów, uregulowanych w Karcie Nauczyciela.

Zespół, prowadzący szkolenia i kursy prawne składa się w większości z prawników, którym doskonale znana jest specyfika prowadzenia zajęć dla studentów. Dzięki zdobytemu doświadczeniu, poznaniu zakresu materiału omawianego w trakcie wykładów ze studentami, oferujemy Państwu możliwość uczestniczenia w kursach doszkalających z zakresu gałęzi prawa, omawianych w ramach studiów prawniczych. Prowadzimy kursy indywidualne, jak również dla większych grup. W ramach prowadzonych zajęć skupiamy się nie tylko na teorii prawa ale również na ich wykładni, a także zastosowaniu w konkretnych sytuacjach. Ponadto przerabiamy liczne kazusy oraz tworzymy z naszymi kursantami pisma procesowe, przygotowując ich do podjęcia zawodu. Zakres kursu, jak również zakres materiału przystosowujemy do potrzeb Klientów. To Państwo macie możliwość zdecydowania, czy kurs, którym jesteście zainteresowani i w którym następnie uczestniczycie ma stanowić jedynie uzupełnienie do materii omawianej na studiach, czy też stanowić powtórkę do egzaminów.

KURSY PRZYGOTOWAWCZE

NOWOCZESNE ROZWIĄZANIA

Całkowicie ONLINE

Wychodząc naprzeciw Państwa potrzebom oraz oczekiwaniom informujemy, iż nasze szkolenia i kursy są prowadzone nie tylko stacjonarnie ale również online. Za pomocą systemów informatycznych oraz przekaźników teleinformacyjnych jesteśmy w stanie połączyć się z Klientami z nawet najodleglejszych zakątków Polski, a nawet spoza jej terytorium. Istotnym jest podkreślenie, iż prowadząc z Państwem szkolenia czy też kursy, jeszcze przed terminem ich przeprowadzenia, przesyłamy materiały dydaktyczne, stanowiące bazę do świadczonej przez Nas Usługi

Zasady Współpracy

SZKOLENIA I KURSY

Podejmując współpracę z naszym Zespołem macie Państwo pewność, iż szkolenie lub kurs na który się decydujecie, cechować się będzie rzetelnością oraz profesjonalizmem.
W trakcie pierwszego kontaktu z nami staramy się poznać Państwa potrzeby oraz oczekiwania. Informacje nabyte w ramach rozmowy z Klientem pozwalają Nam na przygotowanie oferty, dostosowanej do Państwa wyobrażeń, jak również założeń. To Klient decyduje, czy jest zainteresowany współpracą w zakresie jednego szkolenia, czy też cyklu szkoleń na dany temat. Ponadto to Państwo decydujecie czy prowadzone szkolenie lub kurs ma obrać formę tradycyjną czy też online.

Przygotowana przez Nas oferta zawiera: harmonogram szkolenia, zakres zagadnień, które będą podlegać omówieniu, wycenę, jak również informacje dodatkowe niezbędne
do prawidłowego przebiegu szkolenia/kursu. Następnie oferta taka jest Państwu przesyłana do zapoznania się. Na tym etapie Klient ma możliwość omówienia z nami otrzymanej oferty
i wprowadzenia modyfikacji.

Po podpisaniu umowy, tworzymy materiały dydaktyczne niezbędne do przeprowadzenia szkolenia lub kursu. Materiały te są Klientowi przekazywane w ramach podpisanej umowy. Wszelkie inne kwestie techniczne, sprawy wpadkowe są na bieżąco ustalane z Klientem
w trakcie współpracy. Staramy się aby nasza praca oraz zaangażowanie w każdy kolejny projekt przynosiła owocne efekty w postacie nabycie lub poszerzenia przez Państwa swojej wiedzy w poszczególnych dziedzinach prawa.

Szkolenia i Kursy
Morawiec & Kot

Jeśli macie Państwo jakieś pytania, służymy pomocą