Zaznacz stronę

Zespół Kancelarii

Lokalizacja: Powsińska 74E/5,
02-903 Warszawa

Email: kancelaria@morawiec-kot.pl
Tel: 22 647 04 84

Kamila Agnieszka Morawiec

Radca prawny / Tłumacz przysięgły

Kamila Agnieszka Morawiec odbyła aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie, uzyskując tytuł Radcy Prawnego w 2011 r.

Doświadczenie zawodowe nabywała m. in. renomowanej francuskojęzycznej Kancelarii radcowskiej E. Guzowska, K. J. Kawecki i s-ka w Warszawie. W 2007 r., już jako aplikant, rozpoczęła prowadzenie indywidualnej praktyki zawodowej pod firmą Kancelaria Prawna Kamagraf Kamila Agnieszka Morawiec. W ramach prowadzonego przedsiębiorstwa specjalizowała się w prowadzeniu spraw w zakresu prawa rodzinnego, cywilnego oraz gospodarczego. Od 2020 r., działalność zawodową prowadzi pełniąc funkcję komplementariusza w Kancelarii Prawnej Morawiec & Kot sp. z o.o. sp.k. W dalszym ciągu specjalizuje się w ww. dziedzinach prawa,
a ponadto zajmuje się prawem korporacyjnym, upadłościowym i naprawczym, a także spółdzielczym. Prowadzi także sprawy z zakresu kredytów frankowych.

Nie jest jej również obca tematyka prawa pracy, zwłaszcza w zakresie mobbingu.  Jak wskazane zostało powyżej, posiada również szerokie doświadczenie z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego, skupiając się przede wszystkim na sprawach związanych z rozwodami, a także władzą rodzicielską oraz kontaktami z dziećmi, również w aspekcie międzynarodowym.

Kamila Agnieszka Morawiec ukończyła także studia na Wydziale Filologii Romańskiej Uniwersytetu Warszawskiego. Uprawnienia tłumacza przysięgłego nabyła w roku 2002 r. Od roku 2010 r., wykonuje tłumaczenia dla Trybunału Sprawiedliwości UE w Luksemburgu. Biegle włada językiem francuskim i angielskim, posługuje się językiem włoskim oraz posiada podstawową znajomość języka niemieckiego.

Obszary praktyki
Kredyty frankowe
Prawo bankowe
Prawo rodzinne
Tłumacz przysięgły
Prawo gospodarcze/obsługa przedsiębiorców
Windykacja/Odszkodowania

Lokalizacja: Powsińska 74E/5,
02-903 Warszawa

Email: kancelaria@morawiec-kot.pl
Tel: 22 647 04 84

Marlena Katarzyna Kot

Prawnik / Kanonista

Marlena Katarzyna Kot jest absolwentką Wydziału Prawa Kanonicznego na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Studia z zakresu Prawa Kanonicznego ukończyła z wyróżnieniem. W 2015 r. otrzymała tytuł Licencjata Prawa Kanonicznego, co uprawnia ją do reprezentowania stron w postępowaniu o stwierdzenie nieważności małżeństwa. Ponadto ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.  W celu podniesienia kwalifikacji zawodowych w 2016 r. ukończyła Studia Podyplomowe z Prawa Własności Intelektualnej na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Podjęła także studia doktoranckie na Wydziale Prawa Kanonicznego UKSW w Warszawie. W latach 2013 – 2014 współpracowała z Fundacją Academia Iuris. Praktykę zawodową rozpoczęła w 2014 r., kiedy to rozpoczęła współpracę z Kancelarią Radcy Prawnego Kamili Agnieszki Morawiec. Od 2020 r., wspólnik Spółki Kot Sp. z o.o. specjalizującej się w tłumaczeniach, jak również szkoleniach, a także wspólnik Kancelarii Prawnej Morawiec & Kot Sp. z o.o. Sp. k. Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa kanonicznego, prawa rodzinnego, cywilnego, administracyjnego oraz prawa własności intelektualnej. Prowadzi również sprawy z zakresu prawa upadłościowego oraz prawa pracy. Interesuje się zarówno krajową jak i europejską procedurą rejestracyjną znaków towarowych oraz prawem autorskim i handlowym.

Obszary praktyki
Prawo kanoniczne
Prawo cywilne
Prawo własności intelektualnej
Prawo upadłościowe
Prawo administracyjne
Prawo gospodarcze/Analiza i sporządzanie Umów

Lokalizacja: Powsińska 74E/5,
02-903 Warszawa

Email: kancelaria@morawiec-kot.pl
Tel: 22 647 04 84

Anna Monika Baranowska

Prawnik / Kanonista

Anna Monika Baranowska ukończyła Wydział Prawa Kanonicznego (specjalizacja kanoniczno-cywilna) oraz studia na kierunku: prawo na  Wydziale  Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

W 2012 r., w związku z obroną pracy magisterskiej, przygotowanej pod kierunkiem ks. prof. dr hab. Józefa Krukowskiego o tytule: „Warunki zawarcia małżeństwa kanonicznego ze skutkami cywilnymi w wybranych konkordatach z państwami europejskimi”, z wynikiem bardzo dobrym, otrzymała tytuł magistra prawa kanonicznego oraz dyplom licencjata prawa kanonicznego. Co więcej, w 2016 r. obroniła  z wynikiem bardzo dobrym pracę magisterską przygotowaną pod kierunkiem dr Jerzego Słyka zatytułowaną: „Postępowanie zabezpieczające w sprawach opiekuńczych dotyczących władzy rodzicielskiej i kontaktów z małoletnimi”. Wobec powyższego uzyskała tytuł magistra prawa. Obecnie niezmiennie podnosi swoje kompetencje, dlatego też zdecydowała się na podjęcie studiów doktoranckich na Wydziale Prawa Kanonicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

W latach 2013 – 2020 współpracowała z radcą prawnym Kamilą Agnieszką Morawiec, zajmując stanowisko  asystenta prawnego i zdobywając doświadczenie zawodowe przy świadczeniu pomocy prawnej. Aktualnie od 2020 r. współpracuje z Kancelarią Prawną Morawiec & Kot Sp. z o. o. Sp. k. obejmując stanowisko prawnika specjalizującego się w prawie rodzinnym, cywilnym oraz  kanonicznym. Posiada tytuł licencjata prawa kanonicznego, co uprawnia ją do reprezentowania stron w procesie o stwierdzenie  nieważności małżeństwa, jak również do świadczenia pomocy prawnej z zakresu administracyjnego i karnego prawa kościelnego.

Autorka artykułu Wpis faktu zawarcia małżeństwa kanonicznego do rejestru małżeństw akt stanu cywilnego:
(opublikowany w czasopiśmie Roczniki Nauk Prawnych 24 (2014), nr 1) link do artykułu.

Obszary prkatyki
Prawo kanoniczne
Prawo rodzinne
Prawo cywilne

Lokalizacja: Powsińska 74E/5,
02-903 Warszawa

Email: kancelaria@morawiec-kot.pl
Tel: 22 647 04 84

Ewa Sitarz

Prawnik

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. W 2020 r. obroniła pracę magisterską z zakresu postępowania cywilnego przygotowaną pod kierunkiem prof. dr hab.  Andrzeja Wacha pt. „ Zdatność arbitrażowa w prawie francuskim oraz polskim” otrzymując tym samym tytuł magistra prawa. Od 2017 roku uczestniczy w Szkole Prawa Francuskiego – dyplomie organizowanym we współpracy  przez Uniwersytet w Poitiers i Uniwersytet Warszawski. W ramach powyższego programu otrzymała Certificat d’introduction au droit francais et européen. W 2019 roku w ramach projektu  „ERASMUS +”  wyjechała do Belgii, gdzie na tamtejszym Université Libre de Bruxelles pogłębiała wiedzę z zakresu prawa Unii Europejskiej. Od października 2020 r. współpracuje z Kancelarią Prawną Morawiec & Kot Sp. z o.o. Sp. k. pracując na stanowisku prawnika. Biegle włada językiem francuskim i angielskim. Interesuje się prawem rodzinnym oraz cywilnym, a także prawem konkurencji w Polsce, jak również Unii Europejskiej, zwłaszcza Francji. Aktualnie poszerza swoją wiedze z zakresu prawa kanonicznego.

Obszary prkatyki
Prawo Europejskie
Prawo cywilne
Prawo konkurencji
Prawnik/tłumacz