Postępowanie dowodowe jest jednym z najważniejszych etapów postępowania o stwierdzenie nieważności małżeństwa. Jest ono bowiem ukierunkowane na zgromadzenie materiału dowodowego, na podstawie którego Trybunał orzeknie, czy wniesiona skarga powodowa zasługuje na uwzględnienie.